Wie gaat de erfgenamen opsporen?


23 februari 2017

Vraag nummer: 49776

Donderdag, 23 februari 2017/19:40
Geachte mevrouw/meneer,
Beide ouders overleden, zeven kinderen waarvan 4 nog in leven en 1 daarvan heeft erfenis verworpen. Op zoek naar overige erfgenamen die moeten tekenen voor aanvragen van kadastrale gegevens ( meetbrief). Wie zou dat mogen doen. Notaris, Advocaat of andere instantie ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De kans is groot dat een bank, verzekeringsmaatschappij of een andere derde instantie zal vragen om een verklaring van erfrecht. Die verklaring wordt opgesteld door een notaris. Die gaat dan op zoek naar de erfgenamen, kijkt of er een testament is gemaakt, schrijft de erfgenamen aan en verzoekt aan te geven welke keuze betreffende erfgenamen willen maken. Ik raad u dus aan daarover met uw notaris te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.