nalatenschap zonder testament


28 juni 2007

Vraag nummer: 11159  (oude nummer: 9435)

Mag iemand, met een verklaring van erfrecht, administratieve handelingen verrichten, bijv. rekeningen betalen, gelden van polissen innen,
inboedel leeg(laten) ruimen etc. van een nalatenschap waarvan géén testament is. En van wie moet degene toestemming hebben om deze zaken te mogen regelen? En aan wie is hij verantwoording verschuldigd?

Antwoord:

Geachte heer,

Als er geen testament is, dan kan één persoon namens de anderen handelen op grond van een volmacht. Dat staat allemaal in de verklaring van erfrecht. Is er geen volmacht, dan kan één persoon het niet doen, tenzij hij enig erfgenaam is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.