Mag de ene erfgenaam weigeren te betalen maar heeft zichzelf wel al betaald?


4 december 2009

Vraag nummer: 13261  (oude nummer: 14497)

Ik woon in Australie, mijn Moeder is jl overleden , erfrecht is verklaart, erfenis is door mijn broer and ik zuiver aanvaardt, hij woont in NL. Ik heb geen volmacht gegeven, er is geen executeur. Er is een testament and beiden kinderen erfen 50%. Mijn broer heeft zichzelf al betaald (hij was en/of op mijn moeder's rekening) en weiger mij te betalen tot dat ik successierecht heb betaald. Ik ben op de hoogte van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Kan hij dit zo maar doen? Hij zegt dat het wettelijk bepaalt is dat hij het geld in de bank moet houden tot dat ik die in het buitenland woon successie heb betaald? Ik heb aangift al zelf gedaan en wil betalen, maar kan dat pas doen als ik mijn deel van de erfenis krijg.
Ik dank U voor Uw antwoord

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zijn er twee erfgenamen zdan zijn zij tezamen gerechtigd tot de activa en tezamen aansprakelijk voor de schulden. De één kan dus strikt genomen niets doen zonder de ander, tenzij er inderdaad volmacht is afgegeven of sprake is van een executeur. Op grond van een e/o rekening ben je beschikkingsbevoegd over een rekening en naar mijn weten blijf je dat ook. Dat kan dus een nuance zijn op de hoofdregel.

Dat wil echter niet zeggen dat je daarmee ook eigenaar/gerechtigde bent tot het hele saldo van betreffende e/o rekening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.