Vriend overleden. Testament uit het verleden duikt op.


25 juni 2012

Vraag nummer: 28554

mijn vriend is onlangs overleden. Wij hadden samen een samenlevingscontract, maar geen testament. Nu blijkt hij in zijn vorige huwelijk een testament te hebben opgemaakt. Wat moet ik nu doen? Ik mag van de notaris niet de inhoud van het testament zien, dus ik weet niet zeker wie daarin is genoemd.
Ben ik verantwoordelijk voor de afhandeling van de erfenis?
Wat moet ik doen met de post die nog voor mijn vriend binnenkomt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u niet tot erfgenaam bent benoemd op grond van een testament of de wet, bent u in beginsel niet verantwoordlijk voor de afhandeling van de nalatenschap en mag u het hoogst waarschijnlijk ook niet.Er zal neem ik aan toch contact gelegd moeten worden met de erfgenamen in verband met de goederen van uw vriend, post, enzovoort. Mogelijk kan de notaris daarin wel een rol vervullen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.