geldigheid briefjes


7 oktober 2011

Vraag nummer: 26326

Geachte Heer,

Mijn vader is een tijdje geleden overleden. Mijn moeder was al eerder overleden dus we zijn met drie kinderen de wettige erfgenamen. Tijdens het opruimen van de spullen, vonden we briefjes waarin vader duidelijk maakte wat hij graag wilde dat er gebeurde met een van zijn rekeningen en spullen, bijvoorbeeld rekening x moet gebruikt worden voor een vakantie en spullen moeten gegeven worden aan a en b. Mijn vraag: Zijn deze briefjes rechtsgeldig? Of moeten we verdeling van spullen en rekening delen door de drie erfgenamen.
Hartelijk dank
Groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien aan speciale voorwaarden voldaan kan mogelijk sprake zijn van een codicil. Voor het overige is het misschien slechts een wens van vader, eigenlijk zonder dat die afdwingbaar is. Misschien dat u zich moreel verplicht voelt, maar dat is een andere dan juridische kwestie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.