vervalt een schuld bij overlijder eiser?


10 mei 2006

Vraag nummer: 10301  (oude nummer: 7972)

kan mijn aangetrouwde oom, wiens vrouw is overleden, een schuld van mijn andere oom aan haar opeisen?

Mijn moeder heeft een broer en een zus. De zus is overleden (2001). Lang geleden (1994) heeft de broer een schuldbekentenis aan beide zussen getekend i.v.m. de erfenis van mijn grootouders. Nu eist mijn aangetrouwde oom (moeders zwager) die schuld op namens zijn overleden vrouw. Kan dat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een schuld vervalt natuurlijk niet bij overlijden van de schuldenaar (of schuldeieser). Er zit in de nalatenschap respevtievelijk een schuld dan wel een vordering. Of en wanneer de vordering opeisbaar is zou in de schuldbekentenis moeten staan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.