executeur testementair nodig?


13 juli 2011

Vraag nummer: 25295  (oude nummer: 16881)

Ik zal na het overlijden van mijn ouders de enige erfgenaam zijn, er is ook een testament. Maar als mijn moeder overlijdt en mijn vader is niet in staat een handtekening te plaatsen voor financ:i:ele transacties is een testament dan voldoende of moet ik als executeur testementair aangesteld worden en op welk moment?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U zou als executeur in het testament kunnen worden opgenomen indien de langstlevende dat zelf niet meer wil of kan doen. Mocht dat niet in een testament staan, en de langstlevende is niet in staat voor de eigen zaken zorg te dragen, dan zou mogelijk (na overlijden van één van de ouders) de goederen van de langstlevende onder bewind worden gesteld. Er is dan in beginsel wel sprake van verplichting to beneficiaire aanvaarding en daarmee de wettelijke vereffening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.