verdeling inboedel


2 november 2009

Vraag nummer: 13148  (oude nummer: 14247)

mijn vrouw is samen met haar 2 broers erfgenaam. 1 broer woont in een ver buitenland zonder geldige identiteitspapieren en stelt allerlei extreme eisen wat inboedel betreft. wil verscheping van goederen.
Hoe te handelen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik niet voor u beantwoorden, maar mij lijkt dat eerst moet worden vastgesteld wie erfgenamen zijn en of ze wel erfgenaam willen zijn. Vervolgens moet worden vastgesteld wat tot de nalatenschap behoort om vervolgens te gaan verdelen. Dan pas komt verscheping naar boven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.