Achterhalen van bankrekeningen


2 juni 2008

Vraag nummer: 11766  (oude nummer: 10800)

De oom van mijn echtgenote is overleden zonder testament en laat een partner achter waarmee hij noch gehuwd was, noch een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Wanneer zij niet in staat of van zins is om ons gegevens te verstrekken over bankrekeningen, evt. kluizen en dergelijke, bestaat er dan een procedure om daar wel achter te komen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat een direct belanghebbende naar een notaris moet gaan om uit te laten zoeken wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn gerechtigd tot de nalatenschap. Uitgezocht moet dan ook worden wat tot de nalatenschap behoort.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn