Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

negatieve nalatenschap

25 september 2006

Vraag nummer: 10536 (oude nummer: 8355)

Geachte heer,
Mijn moeder is 35 jaar geleden overleden. Mijn vader is 33 jaar geleden hertrouwd met onze stiefmoeder. Ze heeft 3 kinderen uit een vorig huwelijk.Mijn vader is hertrouwd op huwelijkse voorwaarden.Mijn stiefmoeder heeft nooit een baan buitenshuis gehad, mijn vader heeft de hypotheek opgebouwd.Het huis staat op haar naam.
Vader is kortgeleden overleden, hun gezamenlijke rekening is negatief. Klopt het dat wij -kinderen uit het eerste huwelijk - in feite gelegaliseerd onterfd zijn?
Graag uw antwoord, waarvoor mijn hartelijke dank. AW

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als uw vader geen afwijkend testament heeft, dan is de zo genoemde wettelijke verdeling van toepassing op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt maar daartegenover ook alle schulden (waaronder de eventuele vordering die de kinderen hebben op vader ivm het overlijden van moeder) moet voldoen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder