Hoe te handelen om uitvaartpolis uit te laten keren aan begrafenisondernemer.


22 maart 2009

Vraag nummer: 12490  (oude nummer: 12583)

Broer overleden. Gescheiden.
Bij aankomst in de woning troffen de 3 zussen, een vriend en kamerbewoners aan. Zij hadden de papieren op een stapel gelegd w.o. de uitvaartpolis. Kinderen van broer niet te bereiken. Actie ondernomen om broer naar uitvaartcentrum te laten brengen. Daarna:
kinderen van mijn broer waren elders in het land, ingelicht. Zij waren niet in staat de crematie te regelen en wij kregen de vraag dit voor hun te doen.
Crematie geregeld en door zus getekend. Polis uitvaarverz. in bezit zus.
Kinderen verwerpen nalatenschap.
Vraag: wie moet nu de machtiging tekenen om de uitvaartverzekering tot uitbetaling aan begrafenisondernemer te doen overgaan.

Worden wij zussen nu ongewild gezien als erfgenaam ,omdat wij ivm afwezigheid van de kinderen en vreemde mensen in huis van broer de uitvaartpolis meegenomen hebben, om de crematie te kunnen regelen.

Krijgen wij bericht wie nu de verdere erfgenamen zijn?

Welke stappen moeten worden ondernomen om uitvaartpolis uit te laten keren aan de begrafenis ondernemer
als ook de zussen het nalatenschap verwerpen.

Graag zou ik advies van u ontvangen.
Alvast hartelijk dank hiervoor.
H. van Malsen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er geen testament is, geen huwelijkse partner en alle kinderen verworpen hebben, dan wijst de wet inderdaad de ouders, broers en zussen aan. Je kan geacht worden te hebben aanvaard, als je handelingen als erfgenaam hebt verricht. Ik zou als ik u was snel een afspraak maken met uw notaris om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.