Wat gebeurt er met een schenking bij weigering erfenis?


8 maart 2017

Vraag nummer: 50016

Ik begrijp dat een schenking binnen 180 voor overlijden wordt opgeteld bij de erfenis. In ieder geval wat betreft de fiscus. Hoe zit dit met eventuele schuldeisers? Als je de erfenis wilt weigeren ivm met schulden van de overledene, maar je hebt wel een schenking van de overledene ontvangen binnen 180 dagen voor diens dood. Wat gebeurt er dan met die schenking? Wordt die dan ook als erfenis gezien en moet ie dus terug betaald worden in geval je de erfenis weigert?

Antwoord:

Geachte heer,

In verband met een aanspraak op de legitieme portie kan een schenking worden 'teruggehaald' maar voor het overige in beginsel niet. Dat kan overigens weer mogelijk anders zijn als het een herroepelijke schenking was en/of als de schenking moet worden ingebracht in de nalatenschap, maar dat kan ik niet beoordelen. Laat u zich ten aanzien van het erfgenaamschap en de schenking goed voorlichten door uw notaris/de notaris die de verklaring van erfrecht verzorgt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.