Uit laten kopen of afstand doen van huis?


23 oktober 2011

Vraag nummer: 26464

Mijn oom is overleden. Hij was samen met zijn partner eigenaar van een huis. Aangezien zij niet getrouwd waren is zij geen erfgename. Ik, als huidig erfgename, ben voornemens om de nalatenschap benificiair te aanvaarden met als doel om de partner in het huis te laten wonen. Zoals ik nu kan inschatten is er geen over- of onderwaarde op het huis. Waar moet ik rekening mee houden? Ik wil niet dat het mij zelf geld gaat kosten...

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Om te beginnen betreur ik het dat uw oom 'het niet heeft geregeld' ten opzichte van zijn partner, vandaar mijn vraag of er inderdaad niets is vastgelegd, ook geen samenlevingscontract met verblijvensbeding?

Als er inderdaad niet is geregeld, dan is het, omdat er geen overwaarde is, wellicht het verstandigste, dat de woning wordt verdeeld en toegedeeld aan de partner. Uiteraard zal de bank (indien er sprake is van hypotheek) wel daaraan mee moeten werken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.