Terugvorderingstermijn awbz


3 juni 2013

Vraag nummer: 34794

Schoonvader overweegt een schenking op papier via een notaris aan de 4 kinderen van €5000,- per kind.
Dit nog in 2013 en dan in januari 2014.
Wat is nu de termijn voor de awbz voor controle of deze schenking niet aangetast kan worden ?
Groet,
Popke Schaap

Antwoord:

Geachte heer,

Naar mijn weten worden schenkingen voor de nieuwe regeling ongemoeid gelaten. Er is overigens een peildatum die naar mijn weten 2 jaar eerder ligt. U zou dat gewoon nog even kunnen navragen bij betreffende instelling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.