Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

overlijden dochter van mijn man

15 juni 2016

Vraag nummer: 46477

de dochter van mijn man is ongeneeslijk ziek. Zij is inmiddels 34 jaar en heeft veel schulden. Wij zijn nu voornemens om haar nalatenschap te verwerpen maar is het dan nog wel mogelijk om dan de begrafenis te regelen?? Mogen wij dan nog wel haar huisje uitruimen ? Kan ik haar nog wel verzorgen in de laatste dagen? Zij heeft vorig jaar een begrafenisverzekering afgesloten die wij betalen...wat als zij het aanvraagformulier niet naar waarheid ingevuld heeft ? zijn wij dan verantwoordelijk voor de begrafeniskosten??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als je verwerpt, dan wordt je geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Je kunt dus ook niet bepaalde zaken wel en bepaalde zaken niet als erfgenaam uitvoeren, want je bent geen erfgenaam (meer).
Houd er wel rekening mee dat de regels van plaatsvervulling van toepassing kunnen zijn bij verwerping.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder