verantwoording van de executeur


1 maart 2010

Vraag nummer: 13568  (oude nummer: 15274)

Ik ben de executeur van mijn tante en regel momenteel ook haar bankzaken als gemachtigde. Een van de erfgenamen uit de familie eist van mij dat ik de wettelijke toegestane schenking aan hem overmaak. Moet ik dit doen ? Mijn tante heeft lichte Alzheimer maar staat niet onder curatele.

BvD voor uw reactie.

mvg, J. Burger

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als gemachtigde kun je over de banktegoeden beschikken maar dan wel in het belang van- en in opdracht van degene die de machtiging heeft afgegeven. Het doen van schenkingen zonder opdracht van tante lijkt mij wat te ver gaan.

ps. het executeurschap gaat pas spelen na overlijden en nog niet tijdens het leven van een erflater.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.