notaris als executeur


7 oktober 2010

Vraag nummer: 13942  (oude nummer: 16069)

Onlangs is de kinderloze tante van mijn vrouw overleden. In oktober 2003 heeft zij een testament gemaakt en mij als executeur benoemd. Een kopie van dit testament (met handgeschreven codicil) is in mijn bezit. Nadat ik de notaris van haar overlijden in kennis gesteld had gaf hij aan dat zij eind 2003 een testament had gemaakt en dat ik niet als executeur was benoemd. Omdat zij eind oktober 2003 een psychose ontwikkelde met achtervolgingswaan (legio getuigen) waarna kerst 2003 een opname volgde heb ik het vermoeden dat zij in die toestand haar testament totaal heeft veranderd. Heeft mijn vrouw recht op inzage in dat laatste testament om te weten wie nu de executeur is (we hebben aanwijzingen dat dat de notaris zelf is geworden, hij heeft dat echter niet aan ons gemeld) Wie controleert de notaris op de uitvoering van het testament als alle erfgenamen uit het testament geschrapt zijn? Kan er nog aanspraak gemaakt worden op de in het codicil toegewezen legaten?

Antwoord:

Geachte heer,

Lastig is om vast te stellen wie belanghebbende is bij inzage in het testament. De notaris heeft daarin uiteraard ook zelf verantwoordelijkheid. Het codicil is mogelijk herroepen in het nieuwe testament, maar zonder inzage daarin, is dat niet vast te stellen. Het lijkt mij juist dat de notaris daarvan op de hoogte wordt gesteld. Is het codicil nog in takt, dan moet het uiteraard uitgevoerd worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.