lening en erfenis


5 november 2014

Vraag nummer: 40497

Tijdens ons huwelijk heeft mijn man een aanzienlijk bedrag van zijn ouders geleend. Nadat hij heeft besloten te willen scheiden, is zijn moeder overleden en heeft hij recht op een erfenis. Dit alles is voor de peildatum. De erfenis bevat een uitsluitselclausule voor aangetrouwden, waarvan echtscheiding is aangevraagd. Dit laatste was nog niet het geval, op de sterfdatum. De lening wordt mogelijk vereffend met de erfenis. Welk gedeelte ben ik nou verschuldigd en of heb ik recht op, met het oog op de verdeling van boedel en schulden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De leningschuld is mogelijk in de gemeenschap van goederen 'gevallen' waardoor u in dat geval daarvoor mede aansprakelijk bent. Indien de erfenis via de clausule niet in de gemeenschap is gevallen, kunt u daar ook geen rechten aan ontlenen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.