opleveren sociale huurwoning


28 mei 2016

Vraag nummer: 46310

Mijn broer is terminaal ziek en woont in een sociale huurwoning. Ik heb gelezen dat bij overlijden van de huurder de nabestaanden de woning in goede staat moeten opleveren. Als ik afstand doe van het erfrecht ,heb ik dan ook die verplichting? Ik regel, overigens, wel zijn uitvaart. Met vriendelijke groet, Martin Hoogeveen

Antwoord:

Geachte heer,

Bij verwerping wordt je geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Als je je het recht voorbehoud te verwerpen is het na overlijden van uw broer dus van harte af te raden om daden te plegen alsof u erfgenaam was, omdat u anders mogelijk geacht wordt te hebben aanvaard. Na verwerping kunt u in beginsel ook niet worden aangesproken voor verplichtingen van de overledene.

Laat u zich overigens wel goed informeren over de gevolgen van verwerping en dan met name de zogenoemde plaatsvervulling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.