Verklaring van erfrecht


29 november 2012

Vraag nummer: 32877

Na het overlijden van mijn schoonvader 4 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik benoemd tot bewindvoerders over mijn demente schoonmoeder. Er is toen een akte van erfrecht opgemaakt waarbij 2 kinderen van een overleden zus van mijn vrouw zich hebben laten onterven.
Nu is mijn schoonmoeder overleden, ik heb 2 vragen: Moet er opnieuw een erfrechtakte worden opgemaakt en zo ja moeten dan de 2 kinderen van overleden zus hier weer opnieuw bij betrokken worden?
Alvast bedankt voor uw reactie

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de wet (een testament kan daarvan afwijken uiteraard) zijn de kinderen zowel in de nalatenschap van moeder als de nalatenschap van vader de erfgenamen. In beide nalatenschap hebben de kinderen/erfgenamen dus een keuze wel- niet- beneficiair aanvaarden. In beide nalatenschappen dient mogelijk een verklaring van erfrecht opgesteld te worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.