alleen iets laten erven onder bepaalde voorwaarden; kan dat?


27 januari 2014

Vraag nummer: 37168

Kan ik in mijn testament ook vast laten leggen dat sommige van mijn erfgenamen alléén iets van mij erven onder bepaalde voorwaarden?
Dat zij b.v. alléén een geldbedrag erven wanneer dit geldbedrag er ook daadwerkelijk blijkt te zijn na mijn dood, nadat mijn huis verkocht is (en dat zij zodoende nooit een schuld van mij kunnen erven).

En kan de notaris hen na mijn dood ook op de hoogte brengen van die voorwaarden? zodat zij niet bang hoeven te zijn om de erfenis te aanvaarden (m.a.w. niet bang hoeven te zijn dat zij een schuld erven.)

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Vriendelijke groet,
A.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In een testament zou een geldbedrag kunnen worden gelegateerd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de samenstelling van de nalatenschap, dus bijvoorbeeld een bepaald percentage van de nalatenschap, al dan niet met een bepaald maximum. Dat dient overigens wel weer onderscheiden te worden van de rechten/plichten van een erfgenaam. Een erfgenaam heeft namelijk de verplichting een legaat te voldoen. Een erfgenaam heft overigens ten aanzien van het erfgenaamschap nog een keuze omtrent de aanvaarding/verwerping. Uw notaris kan u goed helpen bij het opstellen van een testament en de verschillende opties.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.