Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verwerping door alle erfgenamen

1 april 2008

Vraag nummer: 11657 (oude nummer: 10544)

op 25-3-2008 is mijn zus overleden.

Zij heeft 1 zoon als enige erfgenaam.

Uit voorzorg hebben wij als familie besloten dat het beter is als hij afstand van de erfenis doet. Wij hebben begrepen dat wij, moeder, broers en zussen neven en nichten daarna erfgenamen worden, maar ook wij willen allen verwerpen.

vraag: binnen hoeveel tijd na overlijden moet dit gebeuren?

vraag: bestaat er een prodeo-notaris en waar vinden wij deze?

vraag: wat valt er onder het begrip "gedrag" als erfgenamen?

Tijdens het nog in leven zijn van de overledene was ik haar waarnemer voor de administratie en betalingen. Mag er geld ter dekking van de begrafeniskosten afgehaald worden zonder dat dit gezien wordt als gedrag als erfgename?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er sprake is van een minderjarige erfgenaam,dan kan er zonder toestemming van de kantonrechter niet verworpen worden. Beneficiaire aanvaarding is de hoofdregel. Daarmee houdt het dan voor de andere familieleden op.

Gezien het zeer specificieke karakter van deze vraagstukken die sterk afhankelijk zijn van de feitelijke omstandigheden, zou ik advies vragen bij een notaris in de buurt.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder