verwerping door alle erfgenamen


1 april 2008

Vraag nummer: 11657  (oude nummer: 10544)

op 25-3-2008 is mijn zus overleden.

Zij heeft 1 zoon als enige erfgenaam.

Uit voorzorg hebben wij als familie besloten dat het beter is als hij afstand van de erfenis doet. Wij hebben begrepen dat wij, moeder, broers en zussen neven en nichten daarna erfgenamen worden, maar ook wij willen allen verwerpen.

vraag: binnen hoeveel tijd na overlijden moet dit gebeuren?

vraag: bestaat er een prodeo-notaris en waar vinden wij deze?

vraag: wat valt er onder het begrip "gedrag" als erfgenamen?

Tijdens het nog in leven zijn van de overledene was ik haar waarnemer voor de administratie en betalingen. Mag er geld ter dekking van de begrafeniskosten afgehaald worden zonder dat dit gezien wordt als gedrag als erfgename?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er sprake is van een minderjarige erfgenaam,dan kan er zonder toestemming van de kantonrechter niet verworpen worden. Beneficiaire aanvaarding is de hoofdregel. Daarmee houdt het dan voor de andere familieleden op.

Gezien het zeer specificieke karakter van deze vraagstukken die sterk afhankelijk zijn van de feitelijke omstandigheden, zou ik advies vragen bij een notaris in de buurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >