Afgifte legaat


9 december 2009

Vraag nummer: 13287  (oude nummer: 14550)

Mijn vader is dit jaar overleden. Mijn ouders hadden een testament waarbij de langstlevende de erfgenaam was. De twee kinderen hebben afstand gedaan van het bezit, waardoor het huis helemaal aan mijn moeder toekomt en zij dus de enige eigenaar is. Wij hebben geen zeggenschap over wat zij ermee doet. Moet er nu toch successierechten betaald worden door de kinderen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De termen afstand doen en verwerpen lopen door elkaar. Echt afstand doen is verwerpen. Dan wordt je geacht geen erfgenaam te zijn (en gaat het eventueel naar je kinderen). Dat moet via de rechtbank. Als je geen erfgenaam bent hoeft je geen successiebelasting te betalen (dat wil niet zeggen dat verschuldigd successiebelasting komt te vervallen overigens).

Afstand doen wordt ook wel eens gebruikt om aan te geven dat er niet wordt opgeeist of wordt verdeeld. Als je erfgenaam bent, dan ben je in beginsel successiebelasting verschuldigd. In sommige/de meeste gevallen schiet de langstlevende ouder de successiebelasting voor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.