Wie betaalt de hypotheekrente?


25 januari 2017

Vraag nummer: 49245

Tot de nalatenschap van mijn broer valt ook de koopwoning. Ik ben o.a. de erfgename van mijn overleden broer. Ik kies voor beneficiar aanvaarden. Moet ik als erfgename de hypotheekrente blijven voldoen totdat de schuld is ingelost terwijl ik beneficiar heb aanvaard? En als ik daar geen financiele middelen voor heb, hoe gaat het dan verder?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De lasten van de nalatenschap moeten door de erfgenamen worden voldaan. Beneficiair aanvaarden beschermt je als het ware als de schulden hoger zijn dan de tegoeden/activa, maar in beginsel moet je wel 'gewoon' de schulden voldoen samen. Het kan tenslotte ook zo zijn dat de schulden veel lager zijn dan de hoogte van de activa/tegoeden. Zoals eerder aangegeven: overleg goed met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.