Sterk vervuild huis icm beneficiar aanvaarding


16 maart 2012

Vraag nummer: 27849

In verband met praktische redenen hebben mijn zus en ik de erfenis van mijn oudere zus benificiair aanvaard. Ze heeft schulden en de inboedel zal niet veel waard zijn. De woningbouwvereniging was ruim voor haar dood op de hoogte dat het huis sterk vervuild was. Mijn zus heeft ca 3 weken in de woning gelegen alvorens ze is aangetroffen. Emotioneel zijn we niet in staat om d woning te betreden. Daarnaast is het niet verstandig gezien het mogelijk aanwezig zijn van ongediertes om de woning te betreden. Kan de woningbouwvereniging blijven weigeren om de huurovereenkomst te ontbinden en de sleutels niet in ontvangst te nemen?

Antwoord:

Geachte heer,

Allereerst is de inhoud van het huurcontract van belang. Indien er bijzondere bepalingen omtrent/bij het einde van het huurcontract staan, dan moeten die worden nageleefd (aan beide kanten). Indien de Woningbouw vereniging weigert, is het uiteraard wel van belang wat zij dan eisen/verwachten voordat zij wel accoord gaan. Ik raad u aan eens langs een Rechtswinkel of het Juridisch Loket te gaan, want het lijkt erop alsof het in eerste instantie een kwestie van huurrecht is. Zijn er naar aanleiding daarvan consequenties/verplichtingen aan de kant van de huurder/haar erfgenamen, dan is in het verlengde daarvan de beneficiaire aanvaarding van belang.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.