erven


22 oktober 2013

Vraag nummer: 36050

schoonzoon zijn stiefvader is overleden zijn moeder leefse al niet meer stiefvader heeft geen kinderen nu heeft schoowie draait er nu voor opnzoon de begrafenis betaald maar de sleutel van het huurhuis aan de woningbouw gegeven omdat hij verder niet wil regelen omdat er alleen nog schulden zijn de overledene moet nog broers en zusters hebben maar heet daar al 35 jaaar gee contact mee gehad

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij overlijden van een persoon moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is, dan is dat geregistreerd bij het centraal register in Den Haag. Daar kun je dat opvragen. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie erfgenamen zijn. Zonder kinderen en echtgenoot, zijn dat inderdaad ouders broer en zussen (voorzover aanwezig). Die zouden dan moeten worden opgespoord. Eventueel zou via een rechter een vereffenaar aangewezen kunnen worden als de erfgenamen onbekend zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.