verklaring beschikking nalatenschap


29 december 2011

Vraag nummer: 27037

4 maanden geleden is mijn moeder overleden.Mijn vader is in 2002 overleden.Heb 1 broer.De kosten van de crematie wilden we betalen van de spaarrekening van onze moeder.waarvan een gedeelte (ong de helft) was "vastgezet" voor de crematie cq begrafenis,zgn "vaste posten".Nu zegt de bank dat er eerst een verklaring van erfrecht afgegeven moet worden,begrijpelijk!En daarnaast vraagt hij ( de adviseur) om een verklaring van beschikking van het nalatenschap van mijn vader.Plus een akte van overlijden van mijn vader,dat dus blijkbaar nooit is ingediend bij de bank omdat dat niet gevraagd is aan onze moeder.En er wordt gevraagd naar een uittreksel van het ctr,maar onze ouders hadden geen testament.Mijn vraag is:wat moet ik nu precies door de notaris laten doen, ook ivm de kosten? Heb ik alleen een verklaring van erfrecht nodig zodat we dat gespaarde geld kunnen opnemen en de crematie betaald kan worden?Of ben ik verplicht om ook een akte van overlijden van mijn vader en een verklaring van een beschikking over het natatenschap van mijn vader bij de bank af te geven?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij dat uw notaris als het ware twee verklaring van erfrecht in één maakt. In één verklaring de situatie bij overlijden van uw vader en vervolgens bij overlijden van uw moeder. Dat is wat extra werk dus waarschijnlijk wat meer kosten, maar op zich niet ongebruikelijk. Overlegt u gewoon even met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.