Zonder testament

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Erfenis bij overlijden ouders

Wij zijn getrouwd hebben 1 samenwonende dochter Wij hebben een eigen ... >>


hoe te handelen?

Geachte heer Van de Griend, Mijn oom is 2 maanden (maart 2023) gele... >>


Erfrecht

Mijn moeder is een pleegkind die opgenomen is in een gezin met 2 zusse... >>


Geen testament

Als er geen testament is hoor ik dan automatisch wat van instantie? ... >>


Erfenis bij overleden zoon

Hallo, Mijn zoon is helaas overleden (39) hij was getrouwd in gemeensc... >>


Erven

Mijn man is overleden,wij hadden gn kinderen samen.. kan ik nog erven ... >>


Erfgenamen?

Hoe worden erfgenamen aangesteld als er geen testament is? Wordt je da... >>


erven van bezittingen

ik ben getrouwd ik heb zelf geen kinderen maar mijn vrouw heeft een do... >>


Hoe kan ik het weten ?

Geachte, Mijn Tante woont in Nederland, ze heeft geen kinderen en i... >>


Verwerpen erfenis ook voor minderjarigen? Tot in welke graad?

Mijn zwager is onlangs overleden en heeft flinke schulden nagelaten. H... >>


Ontbreken trouwboekje(s)

Mijn zwager is in september jl. overleden. Hij had geen testament en i... >>


Nalatenschap ongehuwde tante

Ongehuwde gehandicapte tante is overleden, 3 broers waren al eerder ov... >>


Verdeling erfenis half-neven

Een neef van mijn moeder is ongehuwd en kinderloos overleden. Zijn oud... >>


erfenis

Mijn broer is overleden laat wat geld na geen erfenis een andere broer... >>


Erfenis zonder testament.

Mijn oom is 11jaar overleden, mijn tante vorig jaar er zijn geen kinde... >>


tuinhuisje vraag nummer 62464

Hartelijk dank voor het snelle antwoord Ik kom nog even terug op de v... >>


Eigenlijk Verkeerde antwoord.

Het is niet het antwoord op de vraag, die ik bedoelde. Of praat U all... >>


Overleden na adoptie.

Ik heb de volgende vraag. Ik doe al vele jaren genealogie. Nu kom ik... >>


ik wil een testamen maken,heb 3 kinderdere

hoe is de normale verdeling als ik zelf kom te overlijden heb een eige... >>


overlijden en huwelijksvoorwaarden

Geachte heer, op het moment dat er huwelijkse voorwaarden (koude uits... >>


erfenis

mijn geestelijk gehandicapte broer is overleden maar heeft een voogd w... >>


nalatenschap

Mijn ouders zijn nu alle twee overledenen hebben twee kinderen en geen... >>


antwoord 61921

Beste meneer, bedankt voor antwoord op vraag 61921. ik allen weet nie... >>


minderjarigen erven woning

Goedendag, Mijn nicht haar partner is overleden. Geen geregistreerd... >>


wie zijn de erfgenamen

De betreffende overledene heeft 1 zus en 2 broers waarvan er 1 twee ja... >>


Verwerping erfenis voor overleden broer.

Mijn moeder, mijn zus en ik verwerpen de erfenis van mijn overleden br... >>


verjaring mogelijk

Ondanks is een tante overleden. zij had geen partner of kinderen. en ... >>


Erfenis Oom

Mijn oom is in juni 2019 overleden. De vrouw van mijn oom en zuster v... >>


Wettelijke verdeling nalatenschap

Hoe is de verdeling van de nalatenschap in geval van overlijden van mi... >>


verstandelijke beperking onder curatele

mijn broer heeft een verstandelijke beperking en ik ben zijn curator. ... >>


Erfenis

Vader die nooit getrouwd is maar wel wettelijk een kind heeft maar ook... >>


afstammingsonderzoek noodzakelijk?

Mijn 2 broers en ik hebben een akte van erfrecht nodig alleen om de 2 ... >>


Gebruik erfdeel

Kleine nalatenschap wordt door een nabestaande afgewikkeld zonder mand... >>


uitkoop en weer erven van neef

mijn tante heeft broer uitgekocht mbt ouderlijk pand tante is overle... >>


Gebrouilleerde erfgenaam

Onze zoon is onlangs overleden. Naast zijn moeder heeft hij nog 1 broe... >>


Geen uitvaartverzekering

Mijn moeder is onlangs gestorven ze had zelf 7 kinderen ,maar ze was a... >>


rechten op nalatenschap na verwerpen (2)

Geachte heer Van de Griend, Waarschijnlijk heb ik mijn eerste vraag... >>


rechten op nalatenschap na verwerpen

In onze gemeente is een persoon overleden, die al geruime tijd geen co... >>


erfenis

Een neef van mij is overleden: geen testament. Nu zijn er erg veel nev... >>


boedel van dakloze na overlijden

Ik heb een dakloze in huis gehad die ook mijn vriend was maar we waren... >>


Erfrechten

Wat zijn de rechten en plichten en eventueel erfrechten bij overlijde... >>


Erfenis

Dank u voor t antwoord uit mijn eerdere mail .mijn vraag me oom dag e... >>


Erfenis

Goedendag mijn vraag tante is 20 jaar geleden overleden mijn oom drie ... >>


Wat kan de bewindvoerder na overlijden?

Ik ben bewindvoerder voor mijn zuster. Zij is volledig wilsonbekwaam. ... >>


Hoe moet ik een erfdeel berekenen?

Zoon Jacob overleden, heeft geen kinderen en is gescheiden. Hij heeft ... >>


Wat is het erfrecht als er geen kinderen zijn?

Goedemiddag, Ik heb een vraag over erfenis. Ik ben weduwe en heb g... >>


Wie zijn de erfgenamen van een zoon/broer?

Allereerst hartelijk dank voor bovenstaand antwoord! 1 aspect onduidel... >>


Wie zijn de wettelijke erfgenamen van een ongehuwde zoon?

Onze zoon (geen testament, geen partner) laat 120.000,- na aan erfgena... >>


Wie zijn de wettelijke erfgenamen?

oudere broer met echtgenote en volwassen kinderen overlijdt daarna ove... >>


verdeling nalatenschap na overlijden beide ouders

Onze beide ouders zijn nu overleden en er is geen testament. Wie zijn ... >>


Is de woning verdeeld of onverdeeld?

Vader 17 jaar geleden overleden in gemeenschap goederen gehuwd. Eigen ... >>


Wat te doen na overlijden zonder testament?

na het overlijden van een broer blijkt er geen testament te zijn, er i... >>


Wie is gerechtigd tot de erfenis?

Ouders overleden Oudste kind blijft in afgelost koophuis achter. 2 zus... >>


Wie erf als een gehuwd kind eerder overlijdt dan de ouder?

Tijdens het ziekbed van mijn zwager is hij getrouwd met zijn vriendin.... >>


Was er in het verleden ook al erven bij plaatsvervulling?

Was er in 1975 al sprake van plaatsvervullende erfgenamen?... >>


Ben ik nu erfgenaam?

Mijn vriend/partner is anderhalve week geleden overleden. Hij had geen... >>


Wie erft van geestelijk gehandicapte broer?

Zijn nu nog met 4 broers, waarvan 1 al jaren in een tehuis woont. Onz... >>


Hoe is de verdeling erfenis onder neven en nichten?

Ongehuwde tante is overleden. Zij heeft geen levende ouders en grootou... >>


Erf ik van mijn ex?

We waren 8 jaar getrouwd. 1.5 jaar gescheiden. Niet in gemeenschap van... >>


Hebben neven en nichten erfrechten?

De zus van mijn vrouw is overleden, zijn was alleenstaand. De ouders ... >>


Wie erft van mijn overleden broer?

Mijn broer, kinderloos, getrouwd met vrouw met kinderen, is overleden.... >>


Hoe te handelen bij erfenis?

Geachte heer, Mijn vader hertrouwde met mijn moeder...echter uit zijn... >>


Erft ex schoonzoon nog?

mijn dochter is overleden. haar man(onze schoonzoon) is daarna gehuwd ... >>


Wie erft van mijn zus?

mijn zus is overleden,maar zij had geen kinderen/partner en ook geen t... >>


Heeft de ex schoondochter nog aanspraken?

Mijn zoon is in oktober 2016 gescheiden,de kinderen zijn 16 en 14 jaar... >>


Is de naam in het paspoort bepalend voor de erfopvolging?

Graag leg ik de volgende situatie aan U voor. Tante A.v.L. is overl... >>


Wie is executeur?

Als er geen executeur benoemd is wie is dan verantwoordelijk voor de u... >>


erf deel

wij hebben 4 kinderen hoe word alles verdeeld hoeveel is het erfdeel v... >>


Erfenis stiefzus

Geachte hr. v.d. Griend. Bij het overlijden van mijn vader in 2002 he... >>


Kindsdeel en inboedel van wie?

Mijn zwager is kortgeleden overleden. Hij en zijn ex-vrouw waren gesch... >>


Kindsdeel

Geachte heer van de Griend, Mijn vader is overleden in 1992 waarna ... >>


erfdeel

Betreft ongehuwde moeder (man is overleden) met 5 kinderen. Eén van ... >>


erfenis schoonzus

Krijgt mijn schoonzus, zij is nu weduwe van 2 kinderen, ook een stukje... >>


aandeel erfenis

L,S Hierbij wil ik u vragen hoe het zit met de verdeling van de erf... >>


wie erft als er geen testament is???

Mijn moeder's oudere zus is pas overleden in Canada. Zij heeft sinds 1... >>


Overlijden

Ik heb geen testament, als ik te overlijden kom wat gebeurt er dan met... >>


kindsdeel

Hallo, Ik ben weduwe en heb een afbetaald koophuis. Ik heb twee kinde... >>


Samenwonen geen testament, geen kinderen

Voor een buitelander die in Nederland samen met een nederlandse vrien... >>


Erfrecht voor mogelijke zoon van overleden vader in het buitenland

Mijn vader is onlangs overleden. Nu heeft hij geruime tijd in het buit... >>


erft mijn man ook bij overlijden van mijn ouders?

Geachte heer van de Griend, Onlangs zijn helaas mijn beide ouders k... >>


Erfenis zonder testament

Sinds 2012 ben ik gescheiden heb 2 kinderen, volledige voogdij. Het hu... >>


erven broer, Oom

Mijn oom, weduwnaar is overleden heeft geen kinderen. Zijn zus lee... >>


getrouwd op huwelijks voorwaarden

Het huis staat op naam van de man. Wat gebeurd er met het huis als hij... >>


opvragen testament

Is men verplicht om na overlijden bij de notaris het testament op te h... >>


Erfenis

Wij zijn geregistreerde partners op partnerschapsvoorwaarden [uitslui... >>


Erfenis: kindsdeel overleden kind

Als mij ouders sterven heb ik recht op mijn kindsdeel. Wat gebeurd er ... >>


Erfenis

Ik ben getrouwd, en heb 3 kinderen uit een vorig huwelijk. Er is geen... >>


erven aangetrouwden

Erven aangetrouwden ook als de langstlevende van een kinderloos echtpa... >>


overlijden van mijn vader

Goedemorgen Mijn vader is vorig jaar overleden er is geen testament... >>


eigenaar huis na overlijden vader?

Mijn ouders woonden samen met mijn zus in één huis. Hebben in 1998 e... >>


erfrecht kinderen

Wanneer mijn vrouw overlijd, hebben mijn kinderen uit een eerder huwel... >>


Onterven van een zus.

Ik ben alleen en heb geen kinderen. Ik heb 3 zussen, waarvan 1 inmidde... >>


Erfgenaam inmiddels overleden

Geachte heer, Ik heb de volgende vraag: Mijn oom is overleden in a... >>


erfrecht

mijn vader is vorig jaar overleden. mijn moeder en vader hadden geen t... >>


Erven

Wij hebben 1 zoon en die woont en werkt in de USA. Wij hebben een eig... >>


erfrecht neven en nichten

mijn vader had 2 kinderen mijn oom, zijn broer ook. zowel mijn oom als... >>


erfenis broer/zus

Mijn tante is onlangs overleden, ze was getrouwd in huwelijkse voorwaa... >>


erven

Hallo , ik heb bij deze een vraag voor u , mijn opa ligt erg slecht en... >>


rechten als partner

Mijn partner is overleden. Wij zijn 30 jaar getrouwd geweest en in 20... >>


erfenis

mijn zus is 5 jaar geleden overleden ik en mijn andere zus hebben same... >>


ex schoonzonen

Als de erfgename 2 keer is getrouwd en gescheiden, en er is geen testa... >>


percentage erfenis kleinkinderen

Mijn moeder (weduwe) is onlangs overleden en zitten wij met de volgend... >>


vraag

goede dag mijn vader is overleden een paardagen geleden hij was her tr... >>


Verantwoordelijkheid schulden bij onvindbare erfgenaam

Ik ben ruim 5 jaar zeer gelukkig getrouwd geweest (op huwelijkse voorw... >>


onterven broer en zus

1.Hebben, bij afwezigheid van ouders en kinderen van een weduwe, broer... >>


erven

Ik ben getrouwd met een vrouw waarvan de zoon is toegewezen aan de ech... >>


erfrecht langstlevende

Als je op huwelijkse voorwaarden trouwt zonder testament,wie zijn dan ... >>


heb ik recht op mijn kinsdeel

hallo,mijn vader en moeder zijn 10 jaar geleden overleden.wij hebben t... >>


berekening kindsdeel

getrouwd op huwelijkse voorwaarden met scheiding van boeldel. (inboede... >>


Moeder is overleden, wie is ergenaam

Moeder is overleden, ongehuwd maar wel 1 kindje (8). Vader heeft afsta... >>


zonder testament

wanneer een familielid (broer of zus )overlijdt en er is geen testamen... >>


verklaring van erfrecht

een broer van mijn moeder is overleden, deze is nooit getrouwd geweest... >>


erfdeel

Geachte heer/mevrouw, mijn moeder waar ik geen contact mee had is o... >>


Kindsdeel

Geachte mevrouw, mijnheer, Mijn ouders hebben beide kinderen uit ee... >>


Wettelijke verdeling - aansprakelijkheid schulden

Eén van mijn ouders is onlangs overleden. Had veel schulden. Mijn oud... >>


erfrecht: kind eerder huwelijk, ouder kind allang overleden

(hopelijk zit ik nu in de goede rubriek) Ik kom er, ook na veel leze... >>


Erfrecht stiefmoeder/overige familie

Geachte heer, Ik ben alleenstaand. Ik heb geen testament.Mijn moed... >>


legaat

Mijn partner (samenlevingscontract en testamenten opgemaakt) is onlang... >>


erffenis opa belgie

ik ben wedman,mijn vrouw is in 2001 overleden,en komt uit belgie, we z... >>


Status scheiding na overlijden tijdens scheiding van tafel en bed

Goedemorgen, Mijn vader is 3 weken geleden overleden. Nu was het ge... >>


echtscheidingsconvenant en nalatenschap

Geachte heer, het echtscheidingscomvenant bevat m.b.t. nalatenschapp... >>


wettelijke erfopvolging

22 januari 2010 wat betekent wettelijke erfopvolging.? En werkt dit... >>


Tot waar erfrecht?

Kan mij worden verplicht om informatie die beschikbaar komt na onderzo... >>


erfrecht kleinkind

Mijn oma heeft nog 1 dochter(mijn moeder) die meent dat zij recht heef... >>


Kindsdeel Oma namens overleden vader

Geachte heer, Mijn vader is een aantal jaar geleden overleden. Zijn... >>


erven na scheiding ouders

Stel mijn vader heeft geen testament nagelaten, hoe wordt dan zijn nal... >>


kindsdeel

geachte heer/ mevr, mijn vader is 5 maanden terug overleden en er is ... >>


Erfdeel

Ik heb een vraag over het volgende voor een familielid: Moeder is ove... >>


erfrecht

mijn schoon vader is overleden. maar mijn man is ook overleden hij had... >>


boedelbeschrijving

boedelbeschrijving vrouw overlijden in jaar 1982 geen testament 2 m... >>


erfenisverdeling geestelijk gehandicapte broer

Hoe is de verdeling van de erfenis bij overlijden geestelijk gehandica... >>


altijd notaris nodig?

Mijn schoonvader is overleden. Er is geen testament, geen eigen woing ... >>


legitieme portie

Binnenkort ga ik trouwen (gemeenschap van goederen). Mijn man heeft ee... >>


leeftijd

Vanaf welke leeftijd is het kindsdeel opeisbaar wanneer beide ouders o... >>


Kindsdeel wanneer vader voor tweede keer getrouwd is

Mijn Vader is 25 jaar geleden voor de tweede keer getrouwd na het over... >>


Erfdeel kind

Geachte heer/mevrouw, Mijn man is in 2007 overleden (36 jaar). Ik b... >>


afstand doen van erfrecht

Na 17 jaar geen contact te hebben gehad met mijn biologische vader he... >>


kindsdeel na scheiding

Ik ben eind oktober 2009 gescheiden en vraag me af of en wanneer ik ee... >>


opschortende voorwaarde

12522 was mijn vorige vraag. hetgeen ik vraag heeft zich afgespeeld in... >>


Heb ik nu al recht op mijn erfenis?

In 1997 is mijn moeder overleden, getrouwd in gemeenschap van goederen... >>


inboedelverdeling

mijn vader is in 2000 overleden. mijn moeder is verhuisd naar verzorg... >>


opschortende voorwaarde

als twee echtelieden samen een huis gekocht hebben en 1 van beide is... >>


kindsdeel/erfrecht

Mijn vader is drie maanden geleden overleden.Hij is met zijn derde en ... >>


kindsdeel

goede morgen , mijn oma is overleden en nu laat ze een heleboel geld ... >>


recht op kindsdeel bij verkoop woning?

Hallo, waarschijnijk staat deze vraag vast wel hier maar zie door de b... >>


stiefkinderen eisen erfdeel op

In 1982 getrouwd met vrouw en 2 kinderen in gemeenschap van goederen. ... >>


uitzondering op de oude erfrecht

Kinderen van mijn man zijn mede eigenaars van onze huis,omdat hun moed... >>


testament

Mijn moeder had geen testament opgemaakt. Is mijn vader dan nog steed... >>


kindsdeel

Geachte Heer, Mijn vraag luid als volgt. Mijn moeder is voor twee ... >>


afstandsverklaring kindsdeel

Beste notaris, Ik heb de site gelezen maar mijn situatie lijkt er ni... >>


Erfenis kleinkinderen

bij het overlijden van mijn grootvader is gebleken dat er geen testame... >>


Kindsdeel

Mijn vrouw is enkele jaren geleden overleden en ik ben haar wettige er... >>


Erven onder huwelijkse voorwaarden

Mijn broer is altijd vrijgezel geweest en bezit een eigen huis met inb... >>


erfnamen-oude erfrecht

Geachte meneer, mevrouw 25-jaar geleden is vrouw van mijn man overled... >>


Erfenis

Mijn man is overleden.Als zijn moeder komt te overlijden deel ik dan m... >>


kindsdeel

Mijn vader is vorige maand overleden. Mijn moeder leeft nog, er is gee... >>


Intrekken afstandsverklaring kindsdeel

Geachte heer/mevrouw, Een tijd geleden kreeg mijn moeder bericht da... >>


overlijden echtgenote van mijn vader

mijn zus en ik zijn kinderen uit het eerste huwelijk van mijn vader. U... >>


volgorde van erven

mijn schoonmoeder is vermogend heeft 1 zoon tevens haar erfgenaam,ik b... >>


erfgenamen

hallo ik woonde samen met mijn vriendin en is kortgeleden overleden... >>


kinds deel

hoe veel is een kinds deel /hoe wordt dit berekend... >>


kindsdeel

Ik heb een vraag over verkoop van de woning .,van mijn vader en moeder... >>


welk recht van toepassing

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is 5 jaar geleden overleden. Er w... >>


in het buitenland wonende broer overleden met een in n.l wonende docht

overleden broer met aanzienelijke schuld begraven en overleden in cost... >>


wanneer kindsdeel op te eisen

Geachte heer, mevrouw, Mijn moeder is getrouwd in gemeenschap van goe... >>


Kindsdeel bij tweede huwelijk

Mijn schoonmoeder is helaas komen te overlijden. Ze heeft twee zoons u... >>


erfrecht kinderen

Ex-echtgenoot met 1 broer en in leven zijnde ouders en gezamenlijke ve... >>


onverdeelde boedel en rente

Vraag: Onverdeelde boedel en rente Mijn schoonvader overleed in juli ... >>


erfrecht kinderen

Geachte heer mevrouw, Ik wil graag weten, of kinderen gebeuren uit ... >>


taxatierapport woning.

Mijn broer is sinds kort weduwnaar. Was gehuwd in gemeenschap van goed... >>


Oud erfrecht/mede eigenaar

Een van mijn ouders is 16 jaar geleden overleden. Na die 16 jaar wil ... >>


nalatenschap zoon/broer

Hoe is de verdeling van de erfenis van gestorven kind naar ouders dn o... >>


Kindsdeel opeisbaar

Mijn vader is al lang geleden overleden. Er was geen testament en er h... >>


duurzaam gescheiden

Geachte mevrouw, mijnheer, Ik ben sinds enige jaren duurzaam gescheid... >>


Kindsdeel/Stiefmoeder

Geachte heer/mevrouw, 2,5 jaar geleden is mijn vader overleden, er ... >>


erfrecht aangetrouwden

Geachte heer , Wanneer onze dochter zou komen te overlijden , zou h... >>


erven van nicht bij kloving ,

Geachte heer notaris mijn nicht is overleden ,heeft geen broers nog ... >>


kindsdeel zonder testament

Mijn vader is onlangs overleden. Ik ben een zoon uit het 1e huwelijk.... >>


Word eerst de begrafenis betaald?

Mijn broertje is heel recent overleden. Hij heeft op verschillende rek... >>


Familiestukken.

Mijn partner is overleden19e july.In ons huis bevinden zich spullen va... >>


hoe kindsdeel bij langstlevende opeisen

mijn vader is ongeveer 3 jaar geleden overleden. mijn vader was ten t... >>


kindsdeel

Mijn vader heeft met zijn nieuwe vriendin een huis gekocht. Op dit... >>


tante overleden, hoe zit het met erfenis?

Kortgeleden is een tante van mij overleden, die in een verpleeghuis wo... >>


erfrecht kleinkinderen

Hallo, Mijn vader is 3 maanden geleden overleden. Ik wil het geld wat... >>


nalatenschap ongehuwde broer

nalatenschap ongehuwde verstandelijk gehandicapte broer die zes zusjes... >>


wijziging wet

In 2003 is er een wijziging in de Nederlandse wet doorgevoerd vwb de n... >>


Erfenis stief-kleinkinderen

mevrouw/meneer Min vrouw en ik zijn 60 jaar. Ik heb een paar woningen... >>


erfrecht schoondochter

Deze vraag stel ik namens een vriendin wier getrouwde zoon zeer onlang... >>


aanvulling op vraag 8115

Mijn man heeft geen testament en wij zijn in gemeenschap van goederen ... >>


Helft + kindsdeel

Mijn moeder is overleden en zij had een langstlevende testament. Wat ... >>


erfrecht kleinkinderen

mijn vrouw is in 2002 overleden. haar moeder is verleden jaar overlede... >>


aanspraak kinderen bij overlijden één van de echtgenoten

wij zijn een gehuwd koppel.als er een van ons beiden komt te sterven k... >>


verdeling goederen na overlijden gescheiden vader

Mijn ouders zijn meer dan 10 jaar geleden gescheiden. Mijn vader is ve... >>


Welk erfrecht heeft broer?

Onze dochter is gestorven en mijn vrouw en ik zijn erfgenaam, maar ook... >>


kindsdeel en langstlevende

Mijn broer is 18 maanden geleden overleden en heeft 2 zonen achter gel... >>


langstlevende tweede echtgenoot

Mijn vader was in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn stiefmoed... >>


Wie heeft rechten?

Geachte heer Van de Griend, ik zal het trachten kort te houden. Moeder... >>


Erfenis twee broers

LS Er is geen testament de enigste overlevende uit een gezin zijn 2 b... >>


nalatenschap moeder

alleenstaande moeder, twee kinderen. Moeder overlijdt. Hoe wordt het v... >>


Wie erft schoonzoon of kleindochter

Opa en oma zijn overleden. Als enige familieleden zijn er een schoonzo... >>


successierechten niet opeisbaar kindsdeel

Mijn vraag aan U is deze, in welk wetboek en artikel kan ik vinden dat... >>


efrecht hertrouwde vader

Mjn ouders zijn gescheiden ( 3 kinderen) en beide hertrouwd. Mijn vade... >>


verklaring van erfrecht achteraf

Mijn moeder is 1 1/2 jaar geleden overleden. Nu blijkt dat mijn vader ... >>


kindsdeel opeisen nieuw erfrecht

Het ziet er naar uit dat mijn vader niet lang meer heeft te leven. Hel... >>


woning erven van ouders

Geachte mijnheer/mevrouw, Mijn ouders hebben een eigen huis met een... >>


wilsbeschikking partner, kinderen werken niet mee

Mijn parrtner die overleden is heeft een wilsbeschikking geschreven. W... >>


Verklaring van erfrecht

Onze moeder is 1,5 jaar geleden overleden. De en/of rekening van haar ... >>


schulden overleden broer

mijn broer is overleden nog niet officieel gescheiden waarschijnlijk z... >>


erfrecht kind uit eerste huwelijk

De man van mijn zuster is overleden.Uit zijn eerste huwelijk had hij e... >>


verwerpen

Mijn broer is overleden en zijn 2 kinderen hebben afstand getekend bij... >>


Erfenis en gemachtigde

Mijn vader is recent (18 jan) overleden. Alles staat beschreven (geen ... >>


onterven zonder testement

Mijn pleegmoeder heeft haar vader verloren. maar heeft ook nog 4 broer... >>


Wettelijk erfrecht

2.Ikzelf woon in België, mijn ouders wonen weer in Nederland, ik he... >>


minderjarige erfgenaam

Geachte heer/mevrouw Ik ben een alleenstaande moeder van 29 jaar. ... >>


kindsdeel

Voor mijn studie dien ik e.e.a. te weten te komen over kindsdeel waarb... >>


erfdeel langstlevende

ik moet voor school een aantal dingen pnderzoeken wat betreft de erfen... >>


rechten als erfgenaam

Vader is overleden laat een vrouw en drie(gescheiden) dochters na waar... >>


beneficiaire aanvaarding en huwelijk

Mijn vader is recentelijk overleden. Omdat hij een eigen bedrijf had e... >>


onverdeeld huis, hertrouwen en erfenis

Vader en moeder zijn gescheiden, hebben twee kinderen. Vader is hertro... >>


erfenis broer

mijn broer is 2 jaar geleden overleden, vriend (geen partner) zou erfe... >>


medewerking erfgenaam

Geachte,mijn vader overleed 2 jr. geleden,was alleenstaand met 3 volwa... >>


beneficiair aanvaarden

Mijn vader is deze week overleden,We hadden al 14 jaar geen contact me... >>


aansprakelijkheid schulden

Mijn vader is overleden. Moet ik opdraaien voor kosten van (herstel)re... >>


Schenking vlak vooroverlijden

Geachte, mijn vader is 2 jr. geleden overleden,net voordat hij stierf ... >>


erfenis van hertrouwde ouder

Mijn vader is een stuk ouder dan zijn tweede vrouw.Stel dat hij eerder... >>


Erfenis grootmoeder na overlijden vader

Goedendag, Een vraag : mijn grootmoeder is overleden. Recentelijk. M... >>


Ex-vrouw, kinderen en erfrecht?

Mijn moeder is 5 jaar geleden gescheiden van mijn vader en waren in ge... >>


Wie krijgt wat

Geachte mevrouw, meneer, Onlangs is onze vader overleden. Onze moed... >>


nog erfgenaam na naamsverandering?

stel er zijn 3 kinderen maar een van die kinderen heeft vroeger naams ... >>


aanvaarden of niet ???

Onze moeder is 13 januarie 2004 onverwachts overleden.(acute hardstils... >>


Aanvaarden erfenis

Geachte heer, Onlangs is mijn broertje overleden 36j hij heeft geen u... >>


verwerping nalatenschap

Moeder en zoon zijn beide van Nederlandse nationaliteit, moeder woont ... >>


wie is erfgenaam

Datum: 1 februari 2004 Mijn dochter is in mei 2003 getrouwd met haa... >>


Erven halfbroers ??

Beste, Mijn moeder is 19 januari 2004 overleden. En ik heb nog twee ... >>


erven de kleinkinderen?

mijn oma is j.l. overleden,mijn opa is al 5 jaar geleden overleden. Mi... >>


Oom van moeder pleegt zelfmoord

Geachte heer, Mijn moeder moet voor een bep. periode naar het ziekenh... >>


erfrecht stiefkinderen

getrouwd geweest,partner overleden,vader is voor partner overleden en ... >>


enig erfgenaam na scheiding

mijn vader is al zes jaar dood en was toe gescheiden ik ben enigkind d... >>


overlijden met schulden

Geachte heer, 30 jr geleden zijn ouders op huwelijkse voorwaarden get... >>


niet geregistreerd,toch rechten?

de vriend van K is overleden. Ze woonden 5 jaar samen maar hebben niet... >>


Hoe lang zoeken naar erven?

Geachte heer C. van de Griend In 1992 is de hele familie van ons... >>


schoonzoon

Ik ben een ouder van een dochter die aan kanker lijdt. Het gaat niet b... >>


wat te doen met schulden

onze zoon van 33 jaar is onverwacht overleden, wij hebben zijn uitvaar... >>


Eerlijke verdeling?

Hallo, Mijn moeder een half jaar geleden overleden. Ik woonde samen... >>


afwikkeling nalatenschap

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is in juli dit jaar overleden en ... >>


Verdeling

Geachte notaris Na overlijden van moeder (gescheiden) is er en bed... >>


keuze verwerpen/beneficiaire aanvaarding

ik en mijn broer blijken ergenaam te zijn van mijn vader die wij eigen... >>


Terug eisen van erfenis/gift

Geachte Heer, Het gaat over een heel rare situatie dus probeer ik ... >>


Verdeling erfenis onder neven/nichten

Een ongehuwde dame is overleden. Zij heeft geen levende ouders en groo... >>


boedelbeschrijving/beneficiaire aanvaarding

Mijn vader is onlangs overleden en mijn broer en ik zijn enige erfgena... >>


afhandeling nalatenschap

Geachte meneer v/d GRIEND Notaris is al 2 jaar bezig om de inboedel e... >>


erfenis blokkeren

Mijn vader overleed in december 2001. Volgens het toenmalig erfrecht ... >>


Wie zijn de erfgenamen

Onlangs is mijn natuurlijke vader overleden, uit een eerste huwelijk ... >>


Kinderen uit twee huwelijken

Mijn vrouw en haar zuster zijn de kinderen uit het eerste huwelijk van... >>


boedelvolmacht en verdeling

Na het overlijden van mijn vader heeft mijn broer een boedelvolmacht g... >>


erfenis grootmoeder

Mijn grootmoeder is 1.5 maand geleden overleden en had 6 kinderen. de... >>


verdeling saldo nalatenschap

Na overlijden van moeder en de afhandeling van alle kosten is er nog 8... >>


afzien van erfrecht

L.S. Kort geleden is mijn oma, de moeder van mijn moeder overleden.... >>


erfrecht na scheiding

Mijn nichtje is na 23 jaar gescheiden. Daarna is zij opnieuw getrouwd ... >>


Huwelijk en schulden

geachte heer,, ik ben pas op het sterfbed met mijn huisgenoot getrou... >>


beschikking over bank tegoeden zonder verklaring van erfrecht

Ls. De schoonmoeder van mijn dochter is onlangs overleden en gecremee... >>


Minderjarige kinderen erven huis.

Mijn ex-man is overleden, laat twee kinderen achter die minderjarig zi... >>


Opeisen erfdeel van moeder.

Geachte heer/ mevrouw, Toen mijn grootouders overleden waren, erfden ... >>


Recht op erfenis na overlijden vader en daarna opa?

mijn man is overleden en sinds kort ook mijn schoonvader. er is echter... >>


Erven kleinkinderen van Opa na overlijden vader

mijn man is overleden op 17 augustus 2001. omdat hij veel schulden had... >>


ontvreemde goederen en beneficiaire aanvaarding

Onlangs is mij broer overleden en nu hebben wij via de notaris het ver... >>


ik heb recht op mijn vaders kindsdeel ,die al eerder is overledGeachte

mijn oom regeld de zaken van mijn oma,het is al meer dan 2 jaar gelede... >>


Wie doet wat na overlijden.

mijn oma is onlangs overleden. zij heeft 3 kinderen. er is geen testa... >>


kindsdeel in de woning bij verkoop

In 2000 is bij de geboorte van ons dochtertje mijn vrouw overleden. N... >>


Kan ex-man aanspraak maken op gedeelte erfenis?

Een vriendin van mij haar vader is gister overleden. Zij is gescheiden... >>


oud recht van toepassing: akte van verdeling nodig of gewenst ?

We hebben in 1970 een huis gekocht voor fl 44.720,- met een maximale h... >>


Nalatenschap met meer schulden dan tegoeden.

Geachte,M Zondag j.l is onze broer overleden hij was niet getrouwd e... >>


bewijs erfrecht nodig ?

Mijn moeder is vorige week overleden; had geen testament; nieuw erfrec... >>


Codicillen

Geachte heer, mijn moeder is overleden en heeft twee codicillen nagel... >>


overlijden gehandicapte oom

Mijn oom (een broer van mijn overleden vader) geestelijk gehandicapt e... >>


Codicil

In juni ga ik beginnen als uitvaartconsulent. Een codicil. Moet dez... >>


tante zoek

Geachte heer Van de Griend, Mijn beminde oom E. voor wie ik 16 jaar m... >>


Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >