Verklkaring van erfrecht.


9 maart 2007

Vraag nummer: 10942  (oude nummer: 8993)

Mijn enige echtgenote is overleden, er is geen testament, noch van mij noch van mijn vrouw, Er zijn 2 kinderen.
Heb ik dan bij verkoop van mijn huis zulk een verklaring nodig?
De ene notaris zegt van wel, de andere zegt van niet, en nog andere zegt ook nog een verklaring voor het kadaster nodig te hbben. (winstbejag? of onkunde?)

Antwoord:

Geachte heer,

Er zal door de notaris, zoals gezegd, in ieder geval het onderzoek gedaan moeten worden dat ook gedaan wordt bij het opstellen van een verklaring van erfrecht. Strikt genomen is een verklaring van erfrecht niet nodig, maar de notaris zal wel extra kosten in rekening brengen voor het onderzoek.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.