Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erft een kind van zijn oma als haar moeder de nalatenschap heeft verworpen

20 augustus 2009

Vraag nummer: 12864 (oude nummer: 13595)

Oma van mijn vrouw is 15 jaar geleden overleden. Er zijn 4 kinderen. Haar moeder, 2 tantes en 1 oom. Door problemen heeft haar moeder de erfenis verworpen. Haar oom blijft op de boerderij wonen. De boedel is niet verdeeld. Nu overlijdt haar oom. Nu moet de zaak toch geregeld worden. De t 2 tantes leven nog. De notaris zegt, dat mijn vrouw en haar broer en zus geen partij zijn. Volgens ons wel. Hoe zit de wet in elkaar?

Antwoord:

Geachte heer,

De oude wet is lijkt mij van toepassing.Naar huidig recht betekent verwerping dat de kinderen dan in de plaatstreden van degene die verworpen had. Naar oud recht was er naar mijn weten geen sprake van plaatsvervulling. Of de kindskinderen 'uit eigen hoofde' erfden, kan ik niet beoordelen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder