Afhandeling nalatenschap


22 oktober 2011

Vraag nummer: 26458

Bij testament van mijn ouders is mijn broer tot executeur benoemt. Vastgelegd is dat hij de inboedel verdeelt, rekening houdend met de wensen van de drie erfgenamen. In onderling overleg is besloten op basis van taxatiewaarde de verdeling te verrekenen. Omdat de erfenis een niet verkochte woning bevat, is verrekening uit de verkoop nog niet mogelijk en kan een aan mij toegekend legaat niet uitgekeerd worden.
Omdat ook de verdeling van de roerende goederen ongelijk is (85 %, 10 %, 5 %), kan ik eisen dat verrekening onafhankelijk van verkoop woning plaats zal vinden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In zaken die de afhankeling van de nalatenschap betreft is 'eisen' vaak niet de goede weg. Je kan het natuurlijk voorstellen. Over het algemeen kan het wel aan te bevelen zijn om alles in één keer af te handelen indien dat ook mogelijk blijkt. Anders zou er mogelijk met vorderingen over en weer 'gewerkt' kunnen worden indien vaststaat wie wat krijgt wat de goederen betreft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.