weigeren openenen van een testament


9 december 2014

Vraag nummer: 40872

mijn vrouw regelt alle zaken na het overlijden van haar moeder. Nu heeft haar broer mijn zwager opgevraagd of er een testament is en dat blijkt er te zijn. Echter dit is van nulwaarde daar dit is opgemaakt in het bijzijn van mijn vrouw in een periode 25 jaar geleden dat mijn broer nergens verantwoording voor nam. Helaas moet ik zeggen tot vandaag de dag. Haar moeder had een uitkering aow van amper Euro 1.000,-- nu wil haar broer kosten wat kost dit testament laten openen wat waarschijnlijk op Euro 400.00 neerkomt. Mijn vrouw wil dit weigeren mag dit ? Zo nee als het niet geweigerd kan worden wie draait er op voor de kosten van het openen van het testament ? Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij juist dat een erfgenaam 'gewoon' een testament kan opvragen. Betreffende erfgenaam kan dat ook doen bij de notaris die het testament heeft opgesteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.