huurwoning over;eden moeder


2 november 2012

Vraag nummer: 32596

Hallo
Mijn moeder is overleden de huurwoning is opgezegd mijn moeder heeft de huurcontract getekend voor 2003 er moet het een en ander gedaan worden in de woning en de tuin van de eind inspectie van de woning bouw .
Mijn vraag is zijn we verplicht de kinderen om de woning van me moeder in de staat te brengen wat de woningbouw van ons wilt?
Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De erfgenamen zetten als het ware de positie van de overledene voort en treden in de rechten en de verplichtingen. Mij lijkt dat dat ook geldt voor de eindinspectie. Wel zal moeten worden vastgesteld wie eigenlijk als erfgenamen zijn aangewezen en of zij wel willen aanvaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.