erfenis opeisen bij overlijden beide ouders


18 november 2010

Vraag nummer: 13995  (oude nummer: 16199)

mijn beide ouders zijn overleden en hebben wat onroerende goederen achtergelaten, wij zijn met 4 erfgenamen in rechte lijn 1 van de erfgenamen wil z'n deel hebben de andere 3 evenwel niet en wachten wat af tot er zich een gunstig moment voordoet voor verkoop, kan die 1 persoon z'n deel opeisen en indien ja hoe gebeurt de afwikkeling dan qua uitbetaling/prijs etc...graag wat toelichting dank bij voorbaat p.s. op de onroer goederen zitten er geen schulden en de erfenisrechten zijn betaald

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De gerechtigden zijn uiteraard in beginsel slechts samen bevoegd. Aan de andere kant kan een mede-gerechtigde niet gedwongen worden in een onverdeeldheid te blijven, tenzij daartoe een overeenkomst is gesloten.
Een mede-gerechtigde zou naar de rechter kunnen stappen om verdeling af te dwingen. het is dan natuurlijk de vraag wat en hoe verdeeld moet worden.

Ik raad u aan toch eens langs uw notaris te gaan voor nader overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.