Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfenis en schuldsanering

27 mei 2010

Vraag nummer: 13807 (oude nummer: 15772)

ik heb een erfenis van mijn moeder gekregen echter mijn vader heeft het compleet vruchtgebruik daarvan. Nu zit het er aan te komen dat ik in de schuldsanering kom. Gaan ze dan dit opeisen? Het is maar een fractie van het totaal bedrag aan erfenis

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het kan zijn dat het in het kader van de schuldsanering aan de orde komt, maar inderdaad is het gebonden vermogen (bloot eigendom) en kun je, afhankelijk van de bepalingen van het vruchtgebruik als bloot eigenaar er niet zomaar over beschikken. Ik kan niet beoordelen hoe de bewindvoerder daarmee omgaat. Vraag het gewoon eens na.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder