opening testament


11 december 2011

Vraag nummer: 26936

goedendag ,hoe lang na het overlijden moet een testament bekent gemaakt worden aan de erf genamen , dit inverband met het leeg halen van de spullen door de langslevende .met vrolijke groet . j.p.prins

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Daar staat op zich geen termijn voor, maar doorgaans wordt door een bank gevraagd om een verklaring van erfrecht op te stellen door een notaris. Via die werkzaamheden wordt opgevraagd of er een testament is, zo ja wie daar in staat en worden betrokken personen benaderd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.