Financiële afwikkeling


16 november 2006

Vraag nummer: 10636  (oude nummer: 8511)

Mijn moeder is eergisteren op 84-jarige leeftijd overleden.
Zij was weduwe sinds juni 1989.

Ergens in de jaren 90 heeft zij haar bankrekening omgezet naar een en/of rekening met mijn broer, teneinde ok de financiële zaken te kunnen afwikkelen als zij daartoe niet meer in staat zou zijn.
Mijn moeder en mijn broer woonde/wonen hun hele leven in Amsterdam; ik woon in Spijkenisse.

Enkele jaren terug bleek mijn moeder niet meer in staat om zelf haar financiën af te handelen. Op dat moment (de precieze datum is mij niet meer bekend) ben ik de financiële administratie voor haar gaan doen.

In februari 2005 werd zij ter observatie opgenomen in een verpleegtehuis. In juli 2005 werd zij in ditzelfde tehuis definitef opgenomen. Op dat moment is ook het correspondentie-adres van haar bankrekening gewijzigd in mijn adres. Wel moest ik, omdat ik geen mede-rekeninghouder was, voor iedere overschrijving de handtekening van mijn broer vragen (de eerste paar maanden kon ik bij een bezoek aan mijn moeder haar handtekening nog vragen).

Omdat wij geen idee hadden of zij afdoende verzekerd was voor de kosten na overlijden, én omdat we de financiële administratie eenvoudiger wilden afwikkelen, hebben mijn broer en ik in juli 2005 een en/of privérekening en een dito spaarrekening geopend.
Wij hebben (aantoonbaar) deze rekening uitsluitend gebruikt voor financiële zaken mijn moeder betreffende.

Op dit moment bedraagt het saldo van de en/of rekening van mijn moeder en mijn broer € 6 242.50.
Het saldo van de twee en/of rekeningen die mijn broer en ik in juli 2005 ten behoeve van mijn moeder hebben geopend bedraagt op dit moment in totaal € 11 107.61

Na een gesprek met de uitvaartbegeleider blijkt mijn moeder wel degelijk afdoende verzekerd te zijn; er blijft van de verzekeringen na verrekeningn van de kosten van de crematie een positief saldo van circa € 135.- over.

Gedurende dit jaar heeft mijn moeder ten onrechte € 1160.- aan hurtoeslag ontvangen voor de woning waar zijn sinds 15 juli 2005 officiëel niet meer verblijft en waarvan per 15 augustus 2005 de huur was opgezegd.

Ik heb er al heel wat moeite moeten doen om ervoor te zorgen dat in 2005 de huursubsidie werd stopgezet en dat het teveel betaalde kon worden terug betaald. Dit is uiteindelijk vorige maand afgewikkeld.

Daarnaast heb ik vanaf de eerste betaling van dit jaar tot en met vandaag (2 dagen na haar overlijden) diverse malen gecorrespondeerd en getelefoneerd met VROM (onder andere in de vorm van een bezwaarschrift de dato 08-01-2006) om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag zou worden gestopt en terug gevorderd. Tot en met september (betreft de maand oktober) is er huurtoeslag betaald; men heeft mij vandaag verzekerd dat op 8 november een definitieve aanslag is verstuurd (naar het adres van het verpleegtehuis) met een acceptgirokaart voor de terugbetlaing van de ten onrechte ontvangen huurtoeslag.

Deze maand zal er nog een betaling van een aantalpensioenfondsen worden ontvangen.

Bij de bank heeft men mij medegedeeld dat er een notariële verklaring van erfrecht noodzakelijk is omdat het saldo meer dan € 5000.- bedraagt. De rekening wordt echter niet geblokkeerd, zodat wij eventuele rekeningen nog hiervan kunnen betalen.

Na deze uitvoerige situatieschets heb ik de volgende vragen.

1) mijn broer en ik hebben de saldi van onze gezamenlijke en/of rekeningen niet opgegeven bij de belastingaangifte over 2005, omdat wij beiden dit geld niet als het onze beschouwen.
Zijn wij hiermee fout geweest?

2) Hoe kunnen we de zaak nu zo regelen dat alles wordt beschouwd als de erfenis van mijn moeder, onderworpen aan de normale successieregelingen en er geen sprake kan zijn van een schenking in 2005?

Wellicht ten overvloede: tussen mijn broer en mij bestaat volledige overeenstemming omtrent bovenstaande.

Antwoord:

Geachte heer,

Er was een bankrekening van uw moeder. Dit is gewijzigd in een en/of rekening en vervolgens nog maals gewijzigd. Nog steeds is het echter geld van uw moeder (tenzij uzelf ook op die rekening hebt gestort). De meningen zijn verdeeld, maar over het algemeen betekent en/of slechts wie er over kan beschikken maar niet wie de eigenaar is.

Ik weet niet precies wat u wel of niet heeft gedaan, maar als u deze hoofdlijn volgt dan zie ik niet zo snel dat u iets fout hebt gedaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >