Erfrecht stiefkinderen


15 februari 2015

Vraag nummer: 41507

Mijn moeder is in 2002 overleden. Mijn broer en ik komen uit een vorig huwelijk. Maar de man waar mijn moeder in 1989 mee getrouwd is sindsdien mijn stiefvader geworden. Deze man heeft mij ook altijd behandeld als zijn eigen kind. Helaas is onlangs mijn stiefvader overleden. Mijn moeder en stiefvader hebben samen een huis gekocht. Toen mijn moeder in 2002 overleed is er een notariele akte opgemaakt. Dit moest toen nog dat is in 2003 veranderd. In deze akte staat dat mijn stiefvader, mijn broer en ik allen voor 1/3 deel eigenaar zijn. Wij hebben dus getekend voor het zogenaamde vruchtgebruik. Maar hoe nu verder. Er staat nog een hypotheek open van circa 120000. Volgens mij is er geen testament Ook kan ik niet nagaan of er een levensverzekering of bevroren banktegoeden zijn. Ik kan dus niet nagaan hoe alles uiteindelijk gaat uitpakken. Hoe gaat het nu verder en hoe moet ik verder handelen. Het is mij totaal onduidelijk wat mijn rechten en plichten zijn. Wat de zaak ook nog bemoeilijkt is dat mijn broer onder bewind staat. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Hoe nu verder?

Antwoord:

Geachte heer,

Het beste is te beginnen bij het begin en precies vast te stellen wat de situatie was na het overlijden van uw moeder. Was er inderdaad vruchtgebruik of hebt u volachten afgegeven. Indien uw stiefvader 1/3 had (ook nog afhankelijk of er gemeenschap van goederen was), dan is dat deel door zijn overlijden toegekomen aan zijn erfgenamen. Wie zijn zijn erfgenamen?

Indien duidelijk is wie de deelgenoten/erfgenamen zijn, is het van belang vast te stellen wat er allemaal is om vervolgens tot verdeling over te gaan. Indien er ook nog sprake is van bewind, zal een rechter mogelijk goedkeuring moeten geven.

Ik raad u van harte aan langs een notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.