testament


4 maart 2015

Vraag nummer: 41740

de ING vraagt mij om een copie van testament op te sturen, na overlijden van mijn man. Mag de ING daarom vragen? Ik dacht dat een testament een geheim document was.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Waarschijnlijk is het zo dat de bank wil nagaan of u als langtlevende over de banktegoeden mag/kan beschikken. In sommige gevallen worden ook een verklaring van erfrecht gevraagd. Misschien goed dat u gewoon eens de bank belt met uw vragen hierover.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.