Zwager in koophuis schoonmoeder


31 maart 2012

Vraag nummer: 27994

Mijn zwager (51 jaar) woont bij mijn schoonmoeder (81 jaar) in een koophuis (wat van haar is). Wat gebeurd er na haar overlijden. Moeten wij mee de hypotheek en vaste lasten betalen als zij komt te overlijden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vastgesteld moet worden wie de erfgenamen zijn, of zij aanvaarden en wat tot de nalatenschap behoort. De erfgenamen zijn gerechtigd tot activa en verplicht schulden te voldoen. Of er een woon/huur recht is, dan kan ik zo niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.