Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

kindsdeel

9 oktober 2013

Vraag nummer: 35883

wij hebben onze zoon een kindsdeel gegeven ,deze heeft die in een effecte depo bij de hypotheek gedaan waar die samen met zijn vriendin voor heeft getekend (de Effecterekening) geen samen leefvings contrat gewoon samen wonend heeft zij recht op een deel van kindsdeel wat mijn zoon in een defecte depo heeft gedaan .want zij eis nu ze uit elkaar zijn de helft van geld

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien goed vast te stellen van wie betreffende middelen afkomstig waren en er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt omtrent de gerechtigdheid daartoe, dan zouden lijkt mij die middelen 'gewoon' nog van betreffende persoon zijn die ze heeft ingebracht. Indien het toch gemeenschappelijk is geworden, dan zou er mogelijk een vordering op de ander kunnen zijn ontstaan. Het lijkt mij, dat niet zomaar de helft geeist kan worden door de andere partij, maar nogmaals tenzij anders is afgesproken.

Overigens ga ik ervan uit dat er geen sprake is van een kindsdeel ontstaan na overlijden, maar dat terzijde.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder