verklaring van erfrecht


5 november 2006

Vraag nummer: 10599  (oude nummer: 8458)

wat word er precies bedoel met een akte van erfrecht??

wat staat er in een akte van erfrecht??

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een verklaring van erfrecht wordt doorgaans door een bank gevraagd zodat de erfgenamen aan de banktegoeden kunnen/mogen komen. In de verklaring van de notaris staat namelijk dat betreffende persoon is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie eventueel namens de erfgenamen kan handelen (gevolmachtigde of executeur).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.