Erfrecht


24 november 2012

Vraag nummer: 32799

Geachte heer van de Griend,

Ik heb een vraag over erfrecht.

Mijn vader is in 2007 overleden, en omdat mijn vader en mijn moeder beide wat schulden hadden heb ik op dat moment voor de zekerheid afstand gedaan van de erfenis.

Nu is er een broer van mijn vader overleden, die zelf geen partner en kinderen had.

Nu is mijn vraag heb ik dan nog wel recht op het deel van mijn vader ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vooreerst mijn excuses voor deze late beantwoording.

Bij verschillende nalatenschappen, wordt dus ook apart gekeken wie de erfgenamen zijn. Indien u geen erfgenaam bent in de nalatenschap van uw vader betekent dat niet automatisch dat u geen erfgenaam bent in de nalatenschap van uw oom. Of u in laatstgenoemde nalatenschap erfgenaam bent, kan ik niet beoordelen. In theorie is het via plaatsvervulling wel mogelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.