bijstand uitkering


3 maart 2015

Vraag nummer: 41710

Geachte heer/mevrouw,
Ik heb Engels paspoort. Ben getrouwd met een Spaanse echtgenoot en samen hebben wij een kind. (18) Dertig jaar geleden zijn wij getrouwd in Nederland. Samen met mijn echtgenoot en kind heb ik afgelopen 20 jaar in Spanje gewoond. Sinds 6 maanden ben ik ingeschreven op het adres van mijn vader in Bloemendaal. Mijn vader is terminaal ziek. Beide mijn echtgenoot en kind wonen nog steeds in Spanje en ontvangen daar bijstand uitkering. Ik ben niet fit genoeg om te werken en heb ook nooit gewerkt in Spanje. (geen fysiek beperkingen) Ik heb geen eigen bron van inkomen in Nederland /buitenland en volledig afhankelijk ben van mijn vader in Nederland. Ik wil niet terug gaan naar Spanje.
Graag uw antwoord voor beide onderstaande situaties.
Vraag 1: Kan ik nu terwijl mijn vader nog leeft een bijstand uitkering aanvragen in Nederland?
Vraag 2: Kan ik in Nederland een bijstand uitkering aanvragen wanneer mijn vader komt te overlijden? Dan heb ik geen inkomen (vader) meer.
Met vriendelijke groeten,
Davis

Antwoord:

Geachte heer,

Helaas kan ik u niet helpen, want of u recht hebt op bijstand kan u het beste navragen bij de uitkerende instantie/de gemeente.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.