tekenenen verklaring van erfrecht.


11 december 2011

Vraag nummer: 26933

Alle erfgenamen hebben ingestemd met een door de notaris op te stellen verklaring van erfrecht, moeten zij hier nu allen gevolg aan geven en ondertekenen?Er is interesse in een (leeg) huis wat op naam staat van de erven.
Er is wel enige on enigheid onder de erven

Antwoord:

Geachte heer,

In het kader van het opstellen van de verklaring van erfrecht wordt aan ieder van de erfgenamen gevraagd of zij de nalatenschap willen aanvaarden of niet. Vaak wordt dan ook gevraagd om één van de erfgenamen of een derde aan te wijzen om als gevolmachtigde één en ander af te ronden. Van harte aan te bevelen om daarbij de verkoop en levering van het huis meteen 'mee te nemen'.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.