Verwittigen van erfgenamen verplicht?


30 maart 2012

Vraag nummer: 27992

Geachte,

Heeft een notaris een meldingsplicht aan alle erfgenamen om hun te verzittigen van het feit dat zij erfgenaam zijn?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is lastig in het algemeen aan te geven, want dat hangt mede af van de opdracht die de notaris heeft gekregen. Moet deze een verklaring van erfrecht opstellen, dan spreekt het voor zich dat de erfgenamen worden aangeschreven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.