Rente over kindsdeel


8 december 2009

Vraag nummer: 13278  (oude nummer: 14532)

Na het overlijden van mijn vader vernam ik via het langslevende testament dat er een jaarlijkse rente wordt vergoed over het kindsdeel. Hoe zit dat nu met de inkomstenbelasting? Wordt dit t.z.t. belast bij de uitkering of moet ik dit nu al opgeven als onderdeel van een (fictief) inkomen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In sommige gevallen (wettelijke verdeling of testament dat daarop lijkt), worden de vorderingen en de schulden gedeficaliseerd, dus niet betrokken in box 3. Naar mijn weten zou dat dan ook gelden voor de verschuldigde rente. Misschien goed om even de belastingdienst te raadplegen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.