Openbare verkoop van vakantiewoning door een van de erven. Opeisen erfdeel


13 november 2011

Vraag nummer: 26669

geachte lezer
Mijn ouders zijn in 2005 overleden..
De erfenis is door de notaris geregeld met uitzondering van een vakantie woning waar wij als erven (7)van L.Schothorst eigenaar van zijn. Nu ik als een daarvan mijn deel opeis en de woning nog niet verkocht is en blijkt dat een aantal van de erven niet wil verkopen ,kan ik dan beslag laten leggen op de woning om een openbare verkoop af te dwingen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uitsluiting van verdeling kan tussen de deelgenoten kunnen worden overeengekomen, maar doorgaans maar voor een beperkte periode. Daarna is mogelijk om verdeling af te dwingen. Indien een aantal deelgenoten niet willen verkopen, dan is het wellicht een idee om te verdelen in die zin dat de deelgenoten die de wonong niet wensen te verkopen en andere(n) uitkopen. Ik raad u aan eens langs uw notaris te gaan om één en ander te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.