erfenis


2 maart 2010

Vraag nummer: 13587  (oude nummer: 15296)

mijn moeder is overleden 30/11/2009.in juli 2009 is zij naar een verzorgins tehuis gegaan en heeft ons verzocht het huis te ledigen om dat ze anders de huur moest blijven betalen we hadden geen sleutels die waren bij de buurvrouw alsook de volmacht over lopende rekeningen bij de buurvrouw alles is naar de kringloop gegaan en door die instantie is de sleutel opgehaald bij de buurvrouw mijn vraag is nu er is ongeveer 7000 euro schuld en plus minus 3000 op de bank wat doen wij het beste verwerpen of beneficiare aanvaardenhet huis was leeg in juli en moeder is overleden 30/11/2009 wij hebben niks meegenomen alles was 45 jaar oud.
en wie zijn de erfgename alleen kinderen kleinkinderen of ook aangetrouwde echtgenotes en echtgenote er zijn er op huwelijksvoorwaarden getrouwt en in gemeentschap van goederen wij zien door de bomen het bos niet meer de rechtbank zecht zo de notaris zegt zo wij zijn nog met drie over mijn zus broer en ik en 6kleinkinderen graag u antwoord

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vanaf deze plaats kan ik u uiteraard geen goed advies geven over uw keuze. Wel dient u er rekening mee te houden dan verwerpen mogelijk betekent dat het erfdeel dan naar de kinderen van degene die verwerpt gaat. Zijn deze klienkinderen minderjarig, dan moet namens hen beneficiair worden aanvaard in beginsel.

Mijn advies zou zijn eerste lang een notaris te gaan voor advies en pas daarna een keuze uit te brengen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.