belasting betalen over spaargeld moeder


9 februari 2010

Vraag nummer: 13478  (oude nummer: 15038)

Ik heb een en/of rekening met mijn moeder, moet ik dan belasting betalen over het spaargeld van haar als zij komt te overlijden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een en/of rekening zegt weinig tot niets over van wie het salso is, maar meer over wie over de rekening kan beschikken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.